Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Jaroslav Stranavsky - MUSIC-MASTER

Talianske koncerty z Podolínca

Talianske koncerty z Podolínca

NEW CD – nové CD

Solamente naturali /Miloš Valen - leader

You Tube: P. Ferdinand Pankiewcz SP: Concerto a 4 /1. mvt./
You Tube: P. Ferdinand Pankiewcz SP: Concerto a 4 /3. mvt./

Paolo Bacchin - tromba naturale

You Tube: Tommaso Albinoni: Concerto a 6 pre trúbku a orchester

Peter Spešský - solo violino

You Tube: Antonio Vivaldi: Koncert pre husle e mol, RV 275

Miloš Valent - solo violino

You Tube:Antonio Vivaldi: Koncert pre husle F dur WORLD PREMIERE RECORDING

Dagmar Valentová - solo violino

You Tube: Georg Phillipp Telemann: Koncert pre husle G dur

Italian Concertos from Podolínec

Piaristický kláštor v Podolínci patril k najvýznamnejším hudobným inštitúciám u nás v 17.-18. storočí. Dokazuje to okrem iného vzácna zbierka hudobnín, ktorá obsahovala aj vyše 50 koncertov od rôznych skladateľov počnúc najvýznamnejšími majstrami talianskeho koncertu (G. Torelli, A. Vivaldi, T. Albinoni, G. Valentini a i.) až po domácich autorov. CD-nahrávka bude obsahovať výber 11 koncertov (husľových, trúbkových, resp. tutti-koncertov):

Giuseppe Torelli: Koncert pre husle F dur, op. 8 č. 11
Giuseppe Torelli: Koncert pre trúbku D dur (zo zbierky E. Rogera No. 188)
Antonio Vivaldi: Koncert pre husle e mol, RV 275
Antonio Vivaldi: Koncert pre husle F dur „ Il Ritiro“, RV 259
Antonio Vivaldi: Koncert pre husle F dur (unikátna skladba, doteraz neznáma) - world premiere recording
Tommaso Albinoni: Concerto a 6 pre trúbku a orchester
Georg Phillipp Telemann: Koncert pre husle G dur
Giuseppe Matteo Alberti: Concerto B dur, op. 1 č. 1
Giuseppe Matteo Alberti: Concerto C dur, op. 1 č. 6
P. Ferdinand Pankiewcz SP: Concerto a 4 (skladba domáceho podolíneckého autora)

Špeciálne štúdie k tejto problematike som publikoval predovšetkým v zahraničí (zborník z konferencie „Early Music, Context and Ideas“, Kraków 2003; Studi vivaldiani, Florencia, vyjde v roku 2006) a stretli sa s veľkým záujomom. Nahrávka obsahuje aj unikátny, doteraz neznámy husľový koncert A. Vivaldiho. S veľkým ohlasom sa na koncertoch súboru Solamente naturali stretli aj ostatné skladby, nevynímajúc tutti-koncert podolíneckého piaristu P. F. Pankiewicza.

Ladislav Kačic

Interpretuje: Solamnete naturali Miloš Valent. 


563573

Úvodná stránka