Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Jaroslav Stranavsky - MUSIC-MASTER

Slovakia

Musica Aeterna, Peter Zajíček Conductor

Recording MUSICA AETERNA, Peter Zajíček Conductor

Recording MUSICA AETERNA, Peter Zajíček Conductor
Autor: js

CDs s Musicau Aeternou, výber

CDs s Musicau Aeternou, výber
Autor: js

Su Bum Kim, Jaroslav Stráňavský, Peter Zajíček a Ľ

Su Bum Kim, Jaroslav Stráňavský, Peter Zajíček a Ľubomír Kizek
Autor: js


 
 

 

USICA AETERNA, Peter Zajíček art. director

LES DIAPASON D´OR 1994, 1995, 2002.
CD with Musica Aeterna/Peter Zajíček.

 

MUSICA AETERNA

            

                                            Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta. Musica aeterna hrá od roku 1989 na starých nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru, ktorý bol od roku 1986 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie, kde pôsobil do roku 2005. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček.
Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, pričom zvlášť treba zdôrazniť dlohoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles, ďalej vystúpenia na významných hudobných festivaloch ako napr. Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Carinthischer Sommer Villach, Régi zenei Napok Sopron, České mezinárodní slavnosti staré hudby Praha, Bach-Tage Berlin, Bachfest Lipsko, Dni starej hudby Bratislava, Barockfest Münster, Swedish Baroque Festival Malmö, BHS, na festivaloch v Zagrebe a Varaždíne, na troch umeleckých zájazdoch v USA a ď.
So súborom pravidelne spolupracovali významní špecialisti pre starú hudbu: Christophe Coin, Paul Colléaux, Peter Harvey, Martin Gester, Paul Goodwin, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll.
Z doteraz viac ako 15 CD nahrávok viaceré získali mimoriadne ocenenia, napr. Diapason d´Or roku 1994, 1995 a 2002 za komplet Concerti grossi Georga Muffata, alebo Cannes Classical Awards – Midem 2003 za participáciu na nahrávke Sub olea pacis... od J. D. Zelenku.
Rada Konferencie Biskupov Slovenska udelila súboru v roku 2006 čestné uznanie za osobitý prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.
Medzinárodná kritika vysoko hodnotí umelecké výsledky súboru, neraz ho zaraďuje medzi najlepšie telesá svojho druhu v Európe.

illPETER ZAJÍČEK

Peter Zajíček študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna. Popri početných koncertoch v Európe i zámorí realizoval aj úspešné CD nahrávky, z ktorých viaceré získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Peter Zajíček pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednáša na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD nosičoch, ale aj na prednáškach v Paríži, Munsteri, Prahe, Bratislave, Košiciach... Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Versailles a so spoločnosťou barokového tanca L´Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica Aeterna spoluúčinkoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby. Ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, v Rakúsku, v Česku, v Maďarsku a. i. V roku 1997 bol spoluzakladateľom hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor "Miméza".

 

  

 


 
bez obrázka
Len ty jediná, mp3 výber

spev: J. Kundlák, Ľ. Kizek, D. Bezačinská, M. Vajdová, A. Trgová, T. Brummerová. Driguje Pavol Tužinský.
Hrá: Slovak Sinfonietta Žilina


 

 

Len ty jediná, mp3 výber

CD Len Ty jediná

CD Len Ty jediná

CD Len Ty jediná
Autor: js


 

CD len Ty jediná.
Ján Móry, operetné melódie. Recorded by: Jaroslav Stráňavský Music Master Slovakia

Spievajú: Jozef Kundlák, Ľubomír Kizek, Dagmar Bezačinská,
             Margaréta Vajdová, Alžbeta Trgová.

Orchester "Slovak Sinfonieta" zo Žiliny diriguje Pavol Tužinský.

Recorded by: Jaroslav Stráňavský, Music Master Slovakia.

Ján Móry roku 1902-1910 absolvoval katolícke gymnázium v Banskej Bystrici, šk. rok 1905/1906 absolvoval na mariánskom chlapčenskom ústave v Budapešti1910-1912 študoval na Vysokej škole obchodnej v Budapešti, potom bol na obchodnej praxi v Hamburgu, Berlíne a v ďalších miestach Európy a v zámorí. V hre na klavíri sa vzdelával 8 rokov u prof. Jakuba Scheinbergera v Banskej Bystrici, kompozíciu štud. u prof. Sándora Dobóa v Budapesti a 1921-1925 u Hermana Büchela v Berlíne. Do roku 1921 viedol rodinný obchod v Banskej Bystrici, kt. predal súrodencom Klimovcom (potraviny Klimo na Námestí SNP č. 9), najdlhšie pôsobil ako majiteľ hotelového areálu Móry na Novom Štrbskom Plese. Tu ho navštevovali popredné osobnosti kultúrneho a hudobného života - maliar Edmund Gwerk, skladateľ Viliam Figuš - Bystrý, speváci Marta Krásová, Josef Munclingr, Oldřich Nový, Štefan Hoza, manželia Macudzinski, libretista jeho operiet Günther Bibo, generálny hudobný riaditeľ Hermann Büchel a mnohí ďalší. Spolu s manželkou Magdou tu usporadúval hudobné salóny, na ktorých obaja koncertne účinkovali. Radiojournal Košice z nich prostredníctvom súkromnnej vysielačky Radio Monte Móry vysielal priame prenosy. [1945]]-1960 učiteľ, potom riaditeľ Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi, napokon žil v Bratislave. Podnety pre hudobnú teóriu a prax získal od → V. Figuša-Bystrého, skt. sa stýkal v Banskej Bystrici a vo Vysokých Tatrách. Známou osobnosťou hudobného života ako tvorca zábavnej hudby na Slovensku sa stal v 20. a 30. rokoch 20. stor. Piesne, operety, spevohry sa hrali okrem Slovenska aj v Čechách a v Nemecku. Skladby sa nahrávali na gramofónové platne. Väčšina jeho operiet má charakter salónnych, konverzačných hier, kde sa uplatnili typické móryovské piesne a duetá, tance a ouvertúry. Je autorom dvanástich hudobnojaviskových diel, vyše dvesto piesní, komorných, orchestrálnych, sakrálnych a inštruktívnych skladieb. V Banskej Bystrici založil športový klub BAC so silným futbalovým mužstvom. Jeho pozostalosť je uložená v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.

Operetná hudba

* Biela holubica /Die weisse Taube/, spevohra, libreto Richard Wilde /Nemecké divadlo Brno, 1925, Košice, 1926/.
* Buckelpeter /Hrbatý Petríček/, detská rozprávková hra so spevmi, libreto Gertruda Scholzová - Kallivodová /Matejovce pri Poprade, 1927,Nemecká opera Opava, Nemecká opera Moravská Ostrava, 1928, Hamburg/.
* A sors kissaszony /Osud, Vyžrebovaná nevesta/, opereta, 1928 libreto Andor Kardos, nepredvedená.
* Zimný románik /Zimná rozprávka, Wintermärchen/, opereta, libreto Olbrich a Wonger /Moravská Ostrava, 1927, Brno, 1928, SND Bratislava, 1932, Mestské divadlo Opava, 1933/.
* Torrero, spevohra, 1929, libreto Richard Wilde, nepredvedená.
* La Valliére /Z lásky k vlasti, podľa románu Idyla kráľovskej lásky od Dory Dunckerovej do slovenčiny preložila a upravila Viera Strelcová - Zachová/, spevohra,libreto Günther Bibo/ Schiller Theater Berlin, 1933, SND Bratislava, 1935, Košice, 1936, Slovenská televízia 1960/.
* Levočská Madona /Die holzgeschnitzte Madona/, opereta, libreto Wilhelm Neményi /Rozhlas Brno, 1935, Praha/.
* Slečna vdova /Jeho tri vdovy, Douglas a jeho ženy, Die vierte von rechts/, libreto Hans Tschirmer /Ján Móry/,


CD Len Ty jediná v cene 11,90 EUR plus poštovné objednať:   Tu kliknúť.

 

  


 
bez obrázka
Suchoň quintet - VIDEO

Ján FIGURA, flauta, vedúci súboru; Jozef KOVÁČIK, hoboj; Bibiána BIENIKOVÁ, klarinet; Ján MAZÁN, fagot; Štefan LADOVSKÝ, lesný roh & Matej Arendárik, piano


 

 

CD Suchoň Quintet - Chamber Ensemble of the Slovak Sinfonietta Žilina & Matej Arendárik, piano Bach – Mozart – Suchoň - Poulenc; 2005 Music Master 0075-2

SUCHOŇOVO KVINTETO
komorný súbor Štátneho komorného orchestra Žilina

Ján FIGURA, flauta, vedúci súboru
Jozef KOVÁČIK, hoboj
Bibiána BIENIKOVÁ, klarinet
Ján MAZÁN, fagot
Štefan LADOVSKÝ, lesný roh

SUCHOŇOVO KVINTETO vzniklo v roku 1974 z dychového kvinteta, ktoré ešte pred vznikom Štátneho komorného orchestra Žilina pôsobilo na Konzervatóriu v Žiline. Dvaja z jeho zakladajúcich členov v ňom pôsobia dodnes. Je najstarším komorným telesom, ktoré pôsobí pri ŠKO v Žiline. Počas vyše 30 - ročnej existencie uskutočnilo množstvo koncertov po celom Slovensku, rozhlasové nahrávky, koncerty pre deti a mládež, vernisáže a pod. Účinkovalo doma i v zahraničí s ŠKO Žilina v skladbách pre dychové kvinteto a sláčikový orchester (napr. Spomienky J. Cikkera, Serenáda E. Suchoňa). Premiérovo uviedlo skladbu Petra Fialu Koncert pre dychové kvinteto a komorný orchester a Divertimento pre dychové kvinteto Dr. Ľudovíta Rajtera. Súbor účinkoval viackrát v Mirbachovom paláci v Bratislave, na Košickej hudobnej jari 2004, na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, v Austria Center vo Viedni pri príležitosti Medzinárodného kongresu spoločnosti Unisys a i. Okrem koncertov vo viacerých štátoch Európy účinkovalo Suchoňovo kvinteto aj na 2. ročníku "Festival de Manaus" v Brazílii. Pravidelne účinkuje v rámci abonentných cyklov ŠKO Žilina a v rámci nedeľných matiné pre deti a rodičov v Dome umenia Fatra v Žiline. Od roku 2003 súbor spolupracuje s vynikajúcim mladým klaviristom, laureátom Pražskej jari 2004, Matejom Arendárikom, s ktorým o. i. vystúpil roku 2006 na koncertoch vo francúzskej Pikardii. Začiatkom roku 1998 prijal súbor meno zakladateľa slovenskej národnej moderny - Eugena Suchoňa (so súhlasom autorovho syna Mariána Suchoňa), ktorého Serenáda op. 5 bola jednou z prvých skladieb v repertoári telesa. K Roku Eugena Suchoňa, ktorý bol vyhlásený UNESCO na rok 2008 pripravilo Suchoňovo kvinteto šnúru koncertov po slovenských mestách, koncert v komornom cykle Slovenskej filharmónie a ŠKO Žilina, niekoľko turné v zahraničí a koncerty v slovenských inštitútoch v európskych metropolách (Budapešť, Békéscsaba, Maribor). V roku 2005 vyšlo vo vydavateľstve Music Master profilové CD súboru s Matejom Arendárikom.


 

CD Suchoň quintet v cene 11.90 EUR plus poštovné.                           Tu kliknúť.


 


563612

Úvodná stránka